SLUŽBY

VÝBĚR ZE STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÁDĚNÝCH  NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ

 • Výstavba rodinných domů
 • Rekonstrukce, údržba a sanace stavebních objektů
 • Zateplování budov
 • Budování a rekonstrukce inženýrských sítí, výstavba jednoduchých komunikací, zpevněných ploch
  (chodníků, parkovišť apod.)
 • Tesařské práce – konstrukce střech a výroba různých typů bednění, pokrývačské práce zhotovení jiných dřevěných konstrukcí
 • Demoliční práce, zemní práce a terénní úpravy

 

DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE:

 • Řemeslná montáž dlažeb, obkladů a sádrokartonových konstrukcí
 • Montáž podlah, plotů, opěrných zdí z betonových tvarovek a gabionů

 

NĚKTERÉ DÁLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • Pronájem lešení a prodej materiálu
 • Zprostředkovatelské služby